Kush jemi

Çfarë është Seksioni për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve? Avokati i Popullit është një institucion i pavarur, i parashikuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Avokati i Popullit e ushtron veprimtarinë e tij bazuar në ligjin nr. …