Pjesëmarrja në tryezën për prezantimin e gjetjeve “Analiza e trajtimit të rasteve të dhunës seksuale ndaj fëmijëve në Shqipëri nga sistemi i mbrojtjes së fëmijëve”

Institucioni i AP-së, përfaqësuar nga Komisioneri për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve, znj. Nejla Peka mori pjesë në tryezën e organizuar nga CRCA/EPCAT Albania për prezantimin e gjetjeve të raportit “Analiza e trajtimit të rasteve të dhunës …

CRIA

Vendi ynë nuk ka një metodologji të vlerësimit të ndikimit (IA) në procesin e hartimit të legjislacionit, sidomos në drejtim të përkthimit të politikave të caktuara në legjislacion, me fokus fëmijët. Për here të parë, institucioni i Avokatit të Popullit …