Pjesëmarrja në emisionin e mëngjesit “Për të fol”, Scan Televizion

Komisioneri për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejatve të Fëmijëve, mori pjesë në emisionin e mëngjesit “Për të fol”, Scan Televizion, për të folur për kriminalitetin tek të miturit, një dukuri shqetësuese vitet e fundit në vendin tonë dhe rolin e institucionit të Avokatit të Popullit në monitorimin e zbatimit në praktikë të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur.

Ende mbetet sfidë konsolidimi i një drejtësie sa më miqësore për të miturit në konflikt me ligjin, viktima dhe apo dëshmitarë!

Linku për të aksesuar emisionin : https://youtu.be/JI_9gR1kwRU