Rekomandime 2022

Rekomandim për marrjen e masave ligjore për përshpejtimin e gjykimit të çështjeve që kanë për objekt të drejtat e fëmijëve apo që kanë ndikim tek fëmijët e mitur Rekomandim për transferimin e fëmijëve me inicialet H.M. dhe K.M. nga Shtëpia …