Rekomandime-2023

Rekomandim legjislativ për miratimin e ndryshimeve të nevojshme në Kodin e Familjes Rekomandim për monitorim në vazhdimësi të situatës së të miturës me iniciale A.H.  Dërgohen rekomandimet e Rrjetit ENOC, për garantimin e të drejtave të fëmijës lidhur me çështjet …