Forumi ENYA 2021

Në datat 1 dhe 2.7.2021, Seksioni për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve, mori pjesë në punimet e ...
Lexo me shume

Pjesëmarrje në Veprimtari Ngritja e një sistemi miqësor i drejtësisë penale për të mitur

Pjesëmarrje në veprimtarinë “Ngritja e një sistemi miqësor i drejtësisë penale për të mitur” Komisioneri për Mbrojtjen dhe Promovimin e ...
Lexo me shume

Pjesëmarrja e Komisioneres për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve

Intervistë e dhënë nga Komisioneri për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve, në institucionin e Avokatit të Popullit, ...
Lexo me shume

Intervista në A2 CNN e Komisioneres znj.Peka

Në datë 6 korrik 2021, Komisioneri për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve, në institucionin e Avokatit të ...
Lexo me shume

Deklaratë Promovuese“Fëmijët migrantë të pashoqëruar”

Fëmijë migrantë të pashoqëruar, jo vetëm që përballen me vështirësi gjatë rrugës, por sfidat në vazhdimësi konsistojnë në përshtatjen e ...
Lexo me shume

1 Qershori

1 qershori, kjo festë e fëmijëve festohet për t’i kujtuar gjithsecilit nga ne, se rritja e shëndetshme, zhvillimi psiko-social, mirëqenia ...
Lexo me shume

Puna e Fëmijëve

Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2017-2020, ka si vizion krijimin e kushteve të favorshme për zhvillimin e shëndetshëm ...
Lexo me shume

Dita kombëtare e Jetimëve

20 Maj, Dita Kombëtare të Jetimëve, ndërgjegjësojmë cilindo institucion të administratës shtetërore, për respektimin e dinjitetit të çdo fëmije, në ...
Lexo me shume

Takim me kryetarin e Bashkisë Dropull

Së bashku me z. Dhimitraq Toli, kryetarin e Bashkisë Dropull, znj.Nejla Peka, Komisioner për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave ...
Lexo me shume

Takim në shkollën Urani Rumbo, Gjirokastër

Me rastin e 1 qershorit, Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, Komisioneri për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve znj.Nejla ...
Lexo me shume

Takim në Shkollën Niket Dardani

Me rastin e 1 qershorit, Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, Komisioneri dhe Seksioni për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të ...
Lexo me shume

Shkolla Shefki Mucllari Pogradec

Në kuadër të marrëveshjes, ndërmjet Avokatit të Popullit dhe zyrës së UNICEF Shqipëri, Komisioneri për Mbrojtjen dhe Promovimin e të ...
Lexo me shume

Aktivitete Ditë të Hapura shkolla 9-vjeçare “Genc Leka”

Në kuadër të marrëveshjes, ndërmjet Avokatit të Popullit dhe zyrës së UNICEF Shqipëri, Komisioneri për Mbrojtjen dhe Promovimin e të ...
Lexo me shume

“Ditë të hapura”, në shkollën 9-vjeçare “Qybra Sokoli”

Në kuadër të marrëveshjes, ndërmjet Avokatit të Popullit dhe zyrës së UNICEF Shqipëri, Komisioneri për Mbrojtjen dhe Promovimin e të ...
Lexo me shume