Rekomandime-2023

Rekomandim legjislativ për miratimin e ndryshimeve të nevojshme në Kodin e Familjes Rekomandim për monitorim në vazhdimësi të situatës së të miturës me iniciale A.H.  Dërgohen rekomandimet e Rrjetit ENOC, për garantimin e të drejtave të fëmijës lidhur me çështjet …

Kush jemi

Çfarë është Seksioni për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve? Avokati i Popullit është një institucion i pavarur, i parashikuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Avokati i Popullit e ushtron veprimtarinë e tij bazuar në ligjin nr. …