Picture1
Kush jemi

Postimet e fundit

Kush mund të ankohet pranë nesh?

Çdo fëmijë i cili mendon se të drejtat e tij janë shkelur mund të bëjë një ankesë pranë Avokatit të ...
Më shumë

Çfarë duhet të kem parasysh kur bëj një ankesë?

Që ankesa, kërkesa juaj të jetë sa më e qartë dhe e kuptueshme ju duhet të keni parasysh: Për ankesat, ...
Më shumë

Për çfarë duhet të ankohem?

Avokati i Popullit mbron të gjithë kategorinë e të drejtave të fëmijëve ashtu siç janë parashikuar në ligj (ligjet e ...
Më shumë

Si mund të bëj një ankesë?

Duke u paraqitur personalisht pranë institucionit të Avokatit të Popullit ( Institucioni i Avokatit të Popullit ndodhet në krah të ...
Më shumë
table, th, td { border: 0px solid black; } Konventa e të Drejtave të Fëmijëve 0-18 vjeç : ju keni të gjitha të drejtat ! Këtu janë të drejtat kryesore : Mbrojtja e jetës dhe mirëqenies fizike, mendore, shpirtërore, morale dhe sociale. Respekti për nevojat tuaja themelore: të jeni ushqyer siç duhet, të veshur, të keni një banesë dhe të kujdeseni për veten. Një identitet : një emër, një mbiemër dhe një kombësi. Të trajtoheni si fëmijët e tjerë pavarësisht5 nëse jeni mashkull, femër pavarësisht origjinës tuaj , mendimeve tuaja, besimit tuaj apo besimit te prindërve tuaj. Të kesh prindërit dhe të jetosh në familje. Kur kjo gjë nuk është gjithmonë e mundur, ju keni të drejtë për zgjidhjen e situatës të përshtatshme për ju. Arsimimin më të mirë të mundshëm. Mbrojtja kundër të gjitha formave të shfrytëzimit, abuzimit seksual dhe dhunës fizike ose mendore. Askush nuk ka të drejtë t'i nënshtrojë fëmijët në të tilla abuzime. Pushimi, lojrat, aktivitetet kulturore dhe artistike të përshtatshme për moshën. Kushtet e veçanta që sigurojnë dinjitetin dhe autonominë tuaj kur jeni i sëmurë, ose në qoftë së keni një aftësi të kufizuar fizike apo mendore. Mbrojtja e jetës tuaj private duke përfshirë këtu edhe rrjetet sociale.askush nuk ka të drejtë tju ngacmojë apo të flasë në vendin tuaj. Të shpreheni, të merni pjesë në vendimet që ndikojnë te ju apo në jëtën tuaj sociale.Kjo e drejtë rritet me moshën tuaj. Një drejtësi e përshtatur për fëmijët.

Galeria jonë

50627144_2010134242620578_7334959579198914560_n-min 50517257_286541235363881_3527416757138489344_n-min 50474589_247454169486531_979397567353716736_n-min 50455489_562055227602686_769342373447598080_n-min 50329091_530085040828610_5679010023120830464_n-min 50273974_219294255688344_7282557366120218624_n-min 50230638_442506616284822_575721919144263680_n-min 49345050_843188179355655_7849250370655092736_n-min