Kush mund të ankohet pranë nesh?

Çdo fëmijë i cili mendon se të drejtat e tij janë shkelur mund të bëjë një ankesë pranë Avokatit të ...
Më shumë

Çfarë duhet të kem parasysh kur bëj një ankesë?

Që ankesa, kërkesa juaj të jetë sa më e qartë dhe e kuptueshme ju duhet të keni parasysh: Për ankesat, ...
Më shumë

Për çfarë duhet të ankohem?

Avokati i Popullit mbron të gjithë kategorinë e të drejtave të fëmijëve ashtu siç janë parashikuar në ligj (ligjet e ...
Më shumë

Si mund të bëj një ankesë?

Duke u paraqitur personalisht pranë institucionit të Avokatit të Popullit ( Institucioni i Avokatit të Popullit ndodhet në krah të ...
Më shumë