Titulli Shkarko
Strategjia dhe Plani i Veprimit 2019-2022 Shkarko
Strategy and Action Plan 2019-2022 Shkarko
Strategjia e drejtësisë për të mitur 2017-2020, zyrtare Shkarko
Strategjia për fëmijët e Këshillit të Europës Shkarko