• Duke u paraqitur personalisht pranë institucionit të Avokatit të Popullit ( Institucioni i Avokatit të Popullit ndodhet në krah të Ministrisë të Jashtme, në blvd: « Zhan D’Ark ». Ju mund të parqiteni në çdo kohë gjatë orarit zyrtar, ( nga ora 8.30-16.30) në  zyrën e pritjes ku do të gjeni një punonjës të zyrës i cili ju ndihmon të plotësoni formularin e  ankesës me shkrim ose ju jep këshilla juridike apo informacionin.
  • Me postë elektronike, email në adresën: apçavokatipopullit.gov.al
  • Me telefon, ju mund të na telefononi ose të na dërgoni sms në numrin:
  • Tel: 04 2 380 300, 04 2380 333
    Fax: 04 2 380 315
  • Në numrin 08001111 (Për të miturit e ndaluar, të parburgosur dhe dënuar)
  • Me shërbim postar në adresën postare: “Zhan D’Ark”, Nr. 2, Tiranë

Çdo shërbim që bëhet nga Avokati I Popullit lidhur me ankesat, kërkesat apo njoftimet është pa pagesë.