01. JANAR
1 Janar – Dita e Paqes Botërore
27 Janar – Dita ndërkombëtare e përkujtimit të viktimave të Holokaustit (A/RES/60/7)
02. SHKURT
6 Shkurt – Dita ndërkombëtare e tolerancës zero lidhur me gjymtimet gjenitale femërore (A/RES/67/146)
9 Shkurt – Dita e Internetit të Sigurt
20 Shkurt – Dita ndërkombëtare e Drejtësisë Sociale (A/RES/62/10)
21 Shkurt -Dita ndërkombëtare e Gjuhës Amtare (UNESCO)
03. MARS
1 Mars – Dita “Zero Diskriminim
3 Mars – Dita ndërkombëtare e Radio Televizionit për Fëmijët
3 Mars – Dita ndërkombëtare e Shkrimtarëve
6 Mars – Dita ndërkombëtare e Dentistit
7 Marsi – Festa e Mësuesit
8 Marsi – Festa e Nënës
14 Mars – Dita e Verës
15 Mars – Dita ndërkombëtare e Mbrojtjes së Konsumatorit
20 Mars – Dita ndërkombëtare e Lumturisë (A/RES/66/281)
20 Mars – Dita ndërkombëtare e Frankofonisë
20 Mars – Dita ndërkombëtare e Planetit Tokë
21 Mars – Dita ndërkombëtare e Sindromës Down
21 Mars – Dita ndërkombëtare e Teatrit të Kukullave
21 Mars – Dita ndërkombëtare për eleminimin e diskriminimit racial
21 Mars – Dita ndërkombëtare e poezisë (UNESCO)
21 Mars – Dita ndërkombëtare e mbrojtjes së pyjeve (A/RES/67/200)
22 Mars – Dita botërore e ujit (burimeve ujore) (A/RES/47/193)
24 Mars – Dita botërore e luftës kundër tuberkulozit (OBSH)
04. PRILL
2 Prill – Dita botërore e ndërgjegjësimit të Autizmit (A/RES/62/139)
2 Prill – Dita Ndërkombëtare e Librit për Fëmijë
4 Prill – Dita ndërkombëtare e sensibilizimit dhe e luftës antiminë (A/RES/60/97)
6 Prill – Dita ndërkombëtare e Sportit në shërbim të zhvillimit dhe paqes (A/RES/67/296)
7 Prill – Dita ndërkombëtare e Shëndetit (OBSH)
8 Prill – Dita ndërkombëtare e Romëve
12 Prill – Dita ndërkombëtare e Fëmijëve në Situatë rruge
21 Prill – Dita botërore e krijimit dhe inovacionit (A/RES71/284)
23 Prill – Dita botërore e librit dhe të drejtës së autorit (UNESCO)
23 Prill – Dita e Gjuhës Angleze
23 Prill – Dita e Gjuhës Spanjolle
26 Prill – Dita botërore e sigurisë dhe e shëndetit në punë
05. MAJ
1 Maj – Dita ndërkombëtare e Punëtorëve
3 Maj – Dita botërore e lirisë së shtypit (UNESCO)
8 Maj – Dita Botërore e Kryqit të Kuq
9 Maj – Dita e Evropës
9 Maj – Dita ndërkombëtare e Futbollit dhe Miqësisë
15 Maj – Dita ndërkombëtare e Familjes (A/RES/47/237)
18 Maj – Dita Ndërkombëtare e Muzeut
21 Maj – Dita botërore e diversitetit kulturor për dialog dhe zhvillim (A/RES/57/249)
31 Maj – Dita botërore kundër duhanit (OBSH)
06. QERSHOR
1 Qershor – Festa e Fëmijëve
1 Qershor – Dita botërore e Prindërve
3 Qershor – Dita ndërkombëtare e fëmijëve viktima të agresionit (A/RES/ES-7/8)
5 Qershor – Dita botërore e mjedisit (A/RES/2994 (XXVII))
6 Qershor – Dita e gjuhës Ruse
12 Qershor – Dita ndërkombëtare kundër Punës së Fëmijëve
13 Qershor-Dita ndërkombëtare e ndërgjegjësimit të albinizmit (A/RES/69/170)
14 Qershor – Dita botërore e dhuruesve të gjakut (OBSH)
20 Qershori – Dita botërore e Refugjatëve (A/RES/55/76)
26 Qershor – Dita ndërkombëtare kundër abuzimit dhe trafikut të drogës (A/RES/42/112)
26 Qershor – Dita ndërkombëtare në mbështetje të viktimave të torturës (A/RES/52/149)
07. KORRIK
11 Korrik – Dita botërore e popullsisë (A/RES/45/216)
15 Korrik – Dita botërore për Aftësimin e të Rinjve (A/RES/69/145)
30 Korrik – Dita ndërkombëtare e Miqësisë (A/RES/65/275)
30 Korrik – Dita ndërkombëtare kundër të Trafikimit të Qënieve Njerëzore (A/RES/68/192)
08. GUSHT
12 Gusht – Dita ndërkombëtare e Rinisë (A/RES/54/120)
19 Gusht – Dita ndërkombëtare e Humanizmit (A/RES/63/139)
09. SHTATOR
5 Shtator – Dita ndërkombëtare e Bamirësisë (A/RES/67/105)
5 Shtator – Dita e Shenjtërimit të Shenjt’ Terezës
8 Shtatori – Dita ndërkombëtare e alfabetit (UNESCO)
15 Shtatori – Dita ndërkombëtare e demokracisë (A/RES/62/7)
21 Shtator – Dita ndërkombëtare e Paqes (A/RES/36/67)
23 Shtator – Dita ndërkombëtare e gjuhës së shenjave (A/RES/72/161)
26 Shtator – Dita ndërkombëtare e eleminimit të plotë të armëve bërthamore (A/RES/68/32)
28 Shtator – Dita ndërkombëtare e aksesit universal në informacion (UNESCO)
30 Shtator – Dita ndërkombëtare e përkthimit (A/RES/71/288)
10. TETOR
1 Tetor – Dita ndërkombëtare e Muzikës
2 Tetor – Dita ndërkombëtare kundër dhunës (A/RES/61/271)
5 Tetor – Dita botërore e Mësuesve (UNESCO)
10 Tetor – Dita botërore e Shëndetit Mendor (OBSH)
11 Tetor – Dita ndërkombëtare e Vajzave (A/RES/66/170)
13 Tetor – Dita ndërkombëtare e reduktimit të Pasojave nga Fatkeqësitë Natyrore (A/RES/44/236)
16 Tetor – Dita botërore e Ushqimit
17 Tetor – Dita ndërkombëtare për Eleminimin e Varfërisë (A/RES/47/196)
19 Tetor – Dita e lumturimit të Nënë Terezës
20 Tetor – Dita botërore e statistikave (çdo 5 vjet, që prej vitit 2010) A/RES/69/282
24 Tetor – Dita botërore e informacionit mbi zhvillimin (A/RES/3038 (XXVII))
25 Tetor – Dita e Kombeve të Bashkuara (A/RES/168 (II)| (A/RES/2782 (XXVI))
29 Tetor – Dita ndërkombëtare e Internetit
31 Tetor – Dita botërore e qyteteve (A/RES/68/238)
11. NËNTOR
9 Nëntor – Dita kundër Racizmit
10 Nëntor – Dita botërore e shkencës në shërbim të paqes dhe të zhvillimit (UNESCO)
14 Nëntor – Dita botërore e Diabetit (A/RES/61/225
16 Nëntor – Dita botërore e Tolerancës (A/RES/51/95)
19 Nëntor – Dita ndërkombëtare për parandalimin e Dhunës ndaj Fëmijëve
19 Nëntor-Dita botërore e kujtesës së viktimave të aksidenteve rrugore (A/RES/60/5)
20 Nëntori – DITA BOTËRORE E FËMIJËVE (A/RES/836(IX))
21 Nëntori – Dita botërore e Televizionit (A/RES/51/205)
28 Nëntor – Dita e Flamurit dhe Pavarësisë
12. DHJETOR
1 Dhjetor – Dita botërore e luftës kundër HIV/AIDS
2 Dhjetor – Dita ndërkombëtare për zhdukjen e skllavërisë (A/RES/317(IV)
3 Dhjetor – Dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara (A/RES/47/3
5 Dhjetor – Dita ndërkombëtare e vullnetarizmit (A/RES/40/2120)
8 Dhjetor – Dita Kombëtare e Rinisë
9 Dhjetor – Dita ndërkombëtare e përkujtimit të viktimave të genocidit, nderimit të dinjitetit të tyre dhe parandalimit të këtij krimi (A/RES/69/323)
9 Dhjetor – Dita ndërkombëtare kundër korrupsionit (A/RES/58/4)
10 Dhjetor – DITA E TË DREJTAVE TË NJERIUT (A/RES/423 (V)
12 Dhjetor – Dita ndërkombëtare e mbulimit (kujdesit) shëndetësor universal (A/RES/72/138)
18 Dhjetor – Dita ndërkombëtare e migracionit (A/RES/55/93)
20 Dhjetor – Dita ndërkombëtare e solidaritetit njerëzor (A/RES/60/209)