MBROJTJA E FËMIJËVE NGA ABUZIMI DHE SHFRYTËZIMI SEKSUAL NJË NDËR SHKELJET MË TË RËNDA TË TË DREJTAVE TË FËMIJËVE

Mbrojtja e fëmijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimi seksual një ndër shkeljet më të rënda të të drejtave të fëmijëve