Rekomandime-2023

Rekomandim legjislativ për miratimin e ndryshimeve të nevojshme në Kodin e Familjes Rekomandim për monitorim në vazhdimësi të situatës së të miturës me iniciale A.H.  Dërgohen rekomandimet e Rrjetit ENOC, për garantimin e të drejtave të fëmijës lidhur me çështjet …

Rekomandime 2022

Rekomandim për marrjen e masave ligjore për përshpejtimin e gjykimit të çështjeve që kanë për objekt të drejtat e fëmijëve apo që kanë ndikim tek fëmijët e mitur Rekomandim për transferimin e fëmijëve me inicialet H.M. dhe K.M. nga Shtëpia …

Rekomandime 2016

Rekomandim për marrjen e masave për regjistrimin në shkollë të fëmijëve me incialet O.N dhe M. Z Rekomandim për marrjen e masave për vaksinimin e fëmijëve të shtetases me incialet M. Gj. Rekomandim për ndërhyrje dhe mbrojtjen e fëmijëve të …

Rekomandime 2017

Rekomandim për ndërhyrje dhe mbrojtjen e nipit të shtetasit R. H. Rekomandim për marrjen e masave nga institucionet dhe strukturat kryesore përgjegjëse për mbrojtjen e fëmijës *** Rekomandim për përfshirjen e fëmijëve me inicialet A.R dhe E.R në programin e …

Rekomandime 2018

Rekomandim për marrjen e masave për vënien në dispozicion të një mësuesi ndihmës në shkollën “Mehmet Ali Vrioni”, për mbështetjen e nxënësit me inicialet E.K Rekomandime për të garantuar të drejtën për t’u arsimuar të fëmijëve të shkollës 9-vjecare “Sulejman …

Rekomandime 2019

Rekomandim për garantimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuar në Qendrën Sociale “Të qëndrojmë së bashku”, Tiranë Rekomandim për garantimin e të drejtave të fëmijëve të privuar nga liria Rekomandime për të garantuar të …

Rekomandime 2020

Rekomandim legjislativ për miratimin e ndryshimeve të nevojshme në Kodin e Familjes, për parandalimin e martesave të hershme dhe mbrojtjen e fëmijëve prej tyre. Rekomandimi për garantimin e të drejtave të fëmijës në mjedisin digjital Rekomandim për marrjen e masave, …

Rekomandime 2021

Rekomandim për garantimin e lirisë së organizimit dhe tubimeve Rekomandim për garantimin e të drejtës për t’u arsimuar të të miturit A.XH.,në Rekomandim për krijimin e kushteve për një mjedis të përshtatshëm Rekomandim për marrjen e masave në rastin e …