Pjesëmarrja e Komisioneres për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve

Intervistë e dhënë nga Komisioneri për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve, në institucionin e Avokatit të Popullit, më datë 8 korrik 2021, u ftua në edicionin qendror të lajmeve.

Komisioneri, zonja Nejla Peka, u ftua të fliste lidhur me trafikimin e qenjeve njerëzore, pasi raportet e fundit tregojnë për një situatë shqetësuese.

Link për të ndjekur të plotë intervistën/fjalën e zonjës Peka:

https://www.youtube.com/watch?v=AiddD-JXkD4