Realizimi i dy leksioneve të hapura :a) Fakulteti i Shkencve Sociale; b) Fakulteti i Filologjisë

Realizimi i dy leksioneve të hapur në fakultetin e Shkencave Sociale dhe në fakultetin e Filologjisë për të ndarë me studentët, rëndësinë dhe rolin, që institucioni i AP dhe KMPDF gëzojnë në një shoqëri demokratike, për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe promovimin e tyre në frymën e interesit më të lartë!