Vizitë në shkollën 9-vjeçare Kosinë

Vizitë dhe takim i Komisionerit dhe Seksionit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve në institucionin e AP-së me përgjegjësin e shkollës 9-vjeçare “Stefan Zhaka”, Kosinë.

#mbrojmëdhepromovojmëtëdrejtatefëmijëve

#AP

#KMPDF